Slide background

TÄNKBAR

Gör det lättare att tänka tillsammans

FLOWROOM

Gör det lättare att skapa involverande rum

PROACTIVITY SHOP

Gör det lättare att välja värdeskapande aktiviteter

Läs mer om Proactivity Shop

Tänkbar

Gör det lättare att tänka tillsammans.

TänkBar är en smakrik, sinnrik och visuell tankeförstärkare – som en slags mix av restaurang, möteslokal och kreativ studio. Vi skapar varje unik TänkBar genom att förstärka de miljöer där man träffas för att umgås och äta/dricka (restauranger, caféer, pentrys och sociala ytor) med olika visuella och tagbara tankeredskap som gör det lättare att tänka tillsammans och komma ihåg vad man har tänkt.

TänkBar bidrar till bättre tidsutnyttjande samt ökad trivsel och tankedriv.

Flowroom

Gör det lättare att skapa visuella och involverande rum.

Genom att använda Flowroom mobila inredningsmoduler, som består av olika smidiga skivor och rumsliga 3D-byggstenar, så kan man göra alla lokaler speciellt användbara (istället för att behöva bygga speciella lokaler som får låg nyttjandegrad).

Flowroom gör det möjligt att kunna öka tankeeffektiviteten samtidigt som man ökar yteffektiviteten i sina egna arbetsmiljöer.

Proactivity Shop

Gör det lättare att prioritera värdeskapande aktiviteter.

Genom att i den egna arbetsmiljön exponera organisationens samlade know-how likt en butik så kan man göra det mycket lättare för medarbetare, konsulter och frilansare att både köpa (acceptera) och handla (agera) utifrån organisationens bästa kända know-how.

Proactivity Shop bidrar till att korta ledtider, minska resursförbrukningen och höja kvalitén på organisationens samlade leveranser.

 Om Ming Company

De individer, grupper och organisationer som bäst utnyttjar sin tankeförmåga är de som snabbast kan utveckla och testa nya lösningar, skickligast kan leverera sina produkter/tjänster och sinnrikast kan förbättra sin egen verksamhet.

Därför hjälper vi organisationer att snabbare kunna utveckla sin samlade tankeförmåga och därmed alla andra förmågor.

Vår expertis är att utforma sinnrika och tankeförstärkande metoder, redskap och miljöer som hjälper verksamheterna att komma i en bättre tankeform.

Ming Company har många spännande och krävande uppdragsgivare inom de flesta branscher, samhällssektorer och kulturer.

  • Mission

    Vi låter er komma i en bättre form när ni ska tänka, lära och förbättra

  • Vision

    Vi frigör världens tankeförmåga

  • Löfte

    Vi agerar snabbt, sinnrikt och samordnat

Några av våra kunder