UPPMÄRKSAMHETEN PÅ UPPMÄRKSAMHETEN

/
Utan att fånga deltagarnas uppmärksamhet så är det närmast…