ARBETSTIDEN ÄTS UPP AV STÄNDIGA MÖTEN

Utdrag ur krönika i Aftonbladet av Monica Gunne: Ja, vad…