FROM CONTROLFREAK TO CONTROLROOM

/
Det är svårt att skaffa sig överblick i beslut, styrning…