2013 IDÉER…

…PÅ VARFÖR DET INTE ÄR NÅGON IDÉ…
…ATT BARA FORTSÄTTA SOM MAN ALLTID HAR GJORT.

Vi har exklusivt för er, våra cybersurfande vänner, valt ut fem:

IDÉ 1066

(slagen vid Stamford Bridge och Hastings – slutet för Vikingatiden)

Att försöka expandera enbart genom att aggressivt förskansa sig mer mark och föra hem bytet blir med tiden en ohållbar strategi. Om man bränner den jord som man vill bruka så utarmar man snabbt bördigheten.

Om man inte ser till att kunderna och leverantörerna får en rättvis del av både resurser och vinster så bygger man in en explosiv motsättning i verksamheten.

TIPS:
Det är en mycket smart strategi att sluta se på affärsverksamhet (eller opinionsarbete) som ett ”krig” och istället använda metaforer av typen trädgårdsskötsel.
I denna metafor ser man sin egen verksamhet som en del av samhället och som en viktig aktör som bidrar till de samhällen där man har sin verksamhet. Rovdrift och misstänksamhet ersätts av uthållig lönsamhet och tillit.

IDÉ 1520

(Stockholms blodbad – tändande gnista för svenskarnas uppror mot danskarna)

Att skaffa sig makt i en verksamhet genom att göra sig av med sin opposition är en mycket destruktiv och ineffektiv strategi. Samtidigt som man bidrar till en ökad polarisering bland alla inblandade så gör man sig samtidigt av med både know-how och kulturell visdom som man behöver för att driva sin verksamhet framåt. Risken ökar också att man blir blind för de infallsvinklar och perspektiv som man själv inte ägnar något intresse.

TIPS:
Genom att se på olika perspektiv och infallsvinklar som något som man vill dra nytta av, istället för att hantera och motverka, så ökar verksamhetens livskraft och anpassningsförmåga.
De individer som tidigare anses vara motpoler i verksamheten kan då bli ”motpolare” som tillsammans skapar synergier långt bortom monokulturens möjligheter.

IDÉ 1632

(slaget vid Lützen – svensk härförare dör i dimma)

En ledare som bygger upp ett allt för stort beroende hos sin verksamhet till sin egen person utgör alltid en stor säkerhetsrisk. Även om ledaren tycker sig ha full överblick av situationen så ser hen inte klarare än dimman som omger organisationens alla medarbetare.

När ledaren faller ifrån så är organisationen i praktiken blind för sin omvärld och interna maktstrider tar över medan verksamheten förtvinar.

TIPS:
Ett säkert sätt att minska ”dimman” kring ens egen verksamhet är att jobba mycket med visualisering i de egna arbetsmiljöerna. Genom att lättillgängligt visualisera kunder, koncept, produkter, strategier, planer och nuläge så får alla medarbetare en bättre överblick samtidigt som ledarna snabba kan få genomslag i förändrade strategier och prioriteringar.
Visualisering ger helt enkelt en ökad anpassningsförmåga.

IDÉ 1709

(slaget vid Poltava – slutet för den svenska stormaktstiden)

Att utveckla den senaste teknologin och nytänkande metoder hjälper föga om man inte kan skapa drägliga förutsättningar för sin personal. Människor som är i ständig stress och press tappar sin förmåga att fatta välavvägda beslut.

Det är också väldigt svårt att undvika avgörande misstag om ledningen inte klarar av att knyta ihop organisationernas olika delar till en samspelande helhet.

TIPS:
Genom att involvera alla medarbetare i enkla simuleringar av olika konkreta situationer man har att hantera i vardagen så ökar chansen att fler ser både helheten och sin egen konkreta del i alla skeenden.
Dessutom kommer både ny teknologi och nya metoder bättre till sin rätt om dessa under säkra former får en chans att utprovas i verklighetsnära sammanhang.
Simulering behöver alltså inte vara en beräkning man gör i en dator utan också en slags ”lajv” där de inblandade går igenom ett tänkt skeende med hjälp av både fantasi och berättarförmåga.

IDÉ 1989

(Berlinmurens fall)

Alla verksamheter kollapsar till slut när själva byråkratin och kontrollapparaten har blivit ett självändamål. Varför organisationen finns till skyms bakom en mur av management-kulisser, korridorintriger och en ständigt ökande tidsförbrukning på utformning och uppföljning av regler, instruktioner och standarder.

TIPS:
Synliggör dagligen varför ni finns till (för att hjälpa er organisationens kunder/brukare) och gör er av med onödigt bagage och gamla ritualer. Det är ju lättare att expandera om man minskar i omfång. Undvik att utveckla mer av samma och sträva istället efter att skapa nytt av det ni redan har.

Då kan ni uppnå dubbla effekten på halva tiden utan att öka kostnader och administration.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *