DET GÖR ONT NÄR LOGIKBUBBLOR KROCKAR

/
Edward de Bono har myntat begreppet "logikbubbla" som är en…