3 TUMREGLER FÖR ATT FÖRTYDLIGA MÖNSTER

 
Hur gör man för att tydliggöra mönster?
 
Vi föreslår här tre olika angreppssätt
som tillsammans gör det enklare för oss människor att se nya mönster:
 
1. Förstärk kontraster

På så sätt blir det enklare att lyfta fram viktiga mönster i både strukturer och samband. Kontraster kan du skapa genom att jobba med olika storlekar, olika ytstrukturer och färger, olika ljusnivåer, olika avstånd o s v för de olika ”objekten” som du visuellt presenterar. Självklart kan associationer till olika saker förstärka kontraster. Denna lösning är söt som en apelsin medan denna lösning är bitter som en grapefrukt. Sedan kan du tydliggöra mönster genom att peka på vad som ”metaforiskt” skapar sötma respektive bitterhet i de två olika lösningarna.
2. Undvik informationsöverflöd

För att man ska kunna urskilja de mönster du vill lyfta fram så är det ett bra knep att skapa olika ”lager av information”. Det kan du göra genom att t ex lyfta fram information vart efter du använder den men också ta bort information som inte längre fyller en funktion.
3. Styr deltagarnas varseblivning
Vad vi människor är beredda att uppfatta styrs mycket av var vi har vår uppmärksamhet och hur vi tolkar de stimuli vi möter. Samlingsordet för detta är varseblivning. Genom att du mycket medvetet och systematiskt hjälper deltagare och medarbetare att fokusera på olika aspekter och detaljnivåer så blir det enklare för dem att se olika mönster. Tänk dig att du presenterar en projektmodell. Då kan du styra varseblivningen genom olika uppmaningar. Nu koncentrar vi oss på de aktiviteter i projektmodellen som påverkar tiden mest. Nu letar vi istället efter de aktiviteter som är enklast att involvera projektdeltagarna i. Samma angreppssätt fungerar för mer fysiska saker. Vilka delar i motorn är viktigast för att överföra kraften från förbränningen till hjulen? Vilka delar slits snabbast och behöver därför bytas oftast.
0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *