ANVÄNDS DOKUMENTATIONEN?

Vi skapar ju dokumentationer för att hjälpa oss själva att komma ihåg saker som är viktiga att komma ihåg. Dokumentationen är helt enkelt ett minnesstöd.

För att kunna skapa bra minnesstöd så bör man självklart veta lite om hur minnet fungerar.

Egentligen har vi människor flera olika typer av minnesfunktioner som samspelar på ett sofistikerat sätt. Genom det episodiska minnet kommer vi åt våra minnen av saker som har hänt. Med hjälp av det semantiska minnet så kommer vi ihåg vad saker är och betyder. Vi har också en minnesfunktion som vi kan kalla för procedurminnet som bidrar till att vi kommer ihåg hur vi ska göra saker, till exempel klä på oss.

Själva informationen i de olika minnesfunktionerna både fångas och återges med alla våra sinnen. För att få hjälp att komma ihåg saker på ett användbart sätt så behöver vi aktivera alla olika minnesfunktioner samtidigt och tilltala flera sinnen. Dokumentationen bör också främja ett bra nyttjande av arbetsminnet (som lätt blir överbelastat) och långtidsminnet (som egentligen inte har några “lagringsbegränsningar” men är lite mer lynnigt till sin karaktär eftersom det så starkt påverkas av det vi har upplevt sedan minnena lagrades för första gången).När vi människor själva får skapa vår egen dokumentation på ett sinnrikt sätt (för flera sinnen på ett finurligt sätt) så ökar chansen att minnesstödet blir både användbart och använt.


För att underlätta denna process så bör man som facilitator “rulla in” olika byggstenar till dokumentationen som tillför både fakta och en genomgripande struktur, men själva skapandet av minnesstöd bör man överlåta till användarna!  
 

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *