Arbetsplatser i en mobil multimix

Perception

Thomas de Ming fick frågan av en större fastighetsaktör hur han ser på funktion, arbetsformer och attraktivitet hos dagens och framtidens arbetsplatser.

Frågan är berättigad om man vill och behöver tänka bortom dagens utformning av arbetsplatser och de modeflugor som sprider sig mellan organisationerna  (där nog ABW – activity based workspace – är den som modeflugar mest just nu).

Så, vad är du de fysiska arbetsplatserna funktion när allt mer arbete blir mobilt och virtuellt?
Hur kan man integrera olika perspektiv i samma funktion?

Så här svarade Thomas på frågan.

Arbetsplatsernas funktion

Jag hävdar att den enskilt starkaste faktorn för att verksamheter ska kunna göra saker snabbare, bättre och billigare är att veta hur man bäst organiserar och förstärker den samlade tankeförmågan. Tankeförmågan styr nämligen alla andra förmågor som dagligen behöver bli lite bättre i alla verksamheter – den samlade förmågan att kunna utveckla, producera, leverera, serva och underhålla sina koncept, tjänster, hjälpmedel och flöden. Dessutom behöver man i den samlade tankeförmågan inkludera alla de olika organisationer, funktioner och professioner som samspelar i och kring verksamheten.

Arbetsplatsernas mest kritiska funktion blir då att kunna organisera och förstärka den samlade tankeförmågan i en mobil multimix av individer, grupper och organisationer.

Arbetsformer på plats

Förutom att olika individer föredrar olika miljöer, metoder och hjälpmedel för att genomföra olika typer av uppgifter (variationen finns även inom varje individ beroende på uppgift, dagsform och sammanhang) så är det kritiskt att de som ska åstadkomma saker tillsammans kan se och samlas kring det man tänker på. Man behöver dessutom kunna uppfatta helheten i sina olika värdeflöden samtidigt som man får hjälp att komma i ett mentalt tillstånd av flow.

Jag kallar denna arbetsplats för ett “Flow Office” där man kan förstärka den samlade tankeförmågan genom att alla inblandade får tillgång till olika tagbara tankeredskap och tankeledande miljöer som gör det lättare för dem att tänka tillsammans och komma ihåg vad man har tänkt. Den stora variationen som finns mellan olika personer, professioner och processer kan då bli till en värdefull tillgång istället för ett försvårande hinder.

För att kunna åstadkomma dessa Flow Offices så handlar det mindre om exklusiva och stajlade miljöer och mer om att kunna  “hacka” fysiska miljöer, föremål och beteenden (kreativt använda det man redan har på nya sätt) och sedan smidigt kombinera olika typer av byggstenar till sinnrika lösningar som passar in i olika situationer och sammanhang.

Arbetsplatsernas attraktivitet

I den alltmer komplexa och snabbrörliga omvärld som alla verksamheter behöver kunna agera i så handlar det allt mindre om att kunna anställa rätt medarbetare och allt mer om att för olika avgränsade uppgifter, och med kort varsel, kunna engagera och gruppera rätt sammansättning av individer från många olika organisationer, funktioner och expertiser.

Alltså får arbetsplatserna mer rollen av vattenhål, utsiktsplatser, fyrtorn och köksöar för gemensam tanke-tillredningar än som det är idag då många satsar på att erbjuda sittplatser, mötesrum, designsoffor och glasartade skrivytor.

De som tillhandahåller platser där individer och olika intressegemenskaper kan blir sitt bästa jag när de tänker, lär och samspelar har lättast att attrahera rätt sammansättning av individer just när de behöver dem.

 

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *