ARBETSTIDEN ÄTS UPP AV STÄNDIGA MÖTEN

Utdrag ur krönika i Aftonbladet av Monica Gunne:

Ja, vad gör alla stressråttor innanför de slutna organisationernas tjocka murar. Vad håller de på med? Du kanske också har lagt märke till det? Hur slutna och otillgängliga de stora organisationerna har blivit. Och hur allt fler företag och myndigheter verkar existera mest för sin egen skull. För sin egen självuppfyllelse.

Man svarar inte på mejl.
Man svarar inte i telefon.
Man öppnar inte brev.
Man ringer inte tillbaka.

Jo, förresten. Man svarar på massor av mejl och sms. Men man svarar bara på mejl och sms som är skickade inifrån den egna organisationen. Då svaras det. Den egna organisationen är alltid prio.

Endast två timmar om dagen går åt till att jobba. Resten av tiden (75 procent) slukas av samordning, information, avstämning, möten eller att bara gå omkring.

Det här ineffektiva sättet att jobba kallas för ”M-träsket” och har enligt rapporten ”Arbetsliv på kontoret” drivits fram av bland annat teknikutvecklingen och de högsta chefernas kontrollbehov. Och ”M-träsket” betyder att möten, mejl och mätningar har fått breda ut sig på bekostnad av kärnuppdraget:

Varför finns vi till?

Vad är det som vi ska leverera och till vem?

Och medarbetarna? Tja, de gör så gott de kan. De sugs in i olika kontroll- och mätsystem och undrar varför de är så förvirrade och utmattade och varför de hinner så litet.

Detta stycke är hämtat från Aftonbladet och Monica Gunne, en av flera journalister som uppmärksammat Mings rapport. Några läsarkommentarer:

”Det stämmer på pricken , jobbar själv inom vården och det enda vi gör känns det som är möten och utbildningar, otroligt irriterande och väldigt tråkigt faktiskt.”

soulslayer

”Jo, tack det här känner jag igen, allt för väl! Är ålderspensionär, men innan dess arbetade jag inom försäkringsbranschen, och på senare år gick det mesta av arbetstiden åt till att springa på möten och kurser av olika slag. Det verkade nästan som kurs- och mötesverksamheten var det primära, och att servicen till kunderna var något som kom i andra hand. Det här är ändå ganska många år sedan. Vågar inte tänka på hur det ser ut nu!”

Civilisten

”Staten får ta itu med detta och införa mötes-skatt för allas bästa.”

Kloranden

När vi fick frågan hur man kan bryta denna eviga rundgång av möten, mail och mätningar så gav vi följande 6 tips:

  1. Vad är viktigast? Ha för vana att alltid börja dagen med att tydliggöra vad som är viktigast att uppnå utifrån slutkundernas perspektiv.
  2. Gör en enkel dagsplan. Notera snabbt vad som ska göras och av vilka, bestäm deadlines och stäm av dagsplanen med gruppens långsiktiga planer som redan finns visualiserade i rummet.
  3. Ha öppna direktkanaler till varandra. Prata, sms:a och chatta för snabbt informationsutbyte och gör snabba omprioriteringar.
  4. Signalera löpande framsteg och problem. Visualisera fysiskt i stället för att bara prata om det eller skriva upprörda eller uppgivna mejl till varandra med stora bilagor.
  5. Fira alla resultat och lär av motgångar. Avsluta dagen med att fira vad som har åstadkommits och dra lärdomar av det som gick fel.
  6. Skapa närhet även på avstånd. Om gruppen är utspridd geografiskt, ta hjälp av webbkameror, Skype och andra digitala hjälpmedel för att kunna kommunicera i realtid och uppnå en liknande känsla av närhet.

Vi kan hjälpa dig att göra verklighet av de sex tipsen ovan.

Hör bara av dig så kommer vi och visar vägen.