ATT GÖRA SKRÄDDARSYTT TILL EN STANDARD

Måste man verkligen välja mellan standard (passar inte riktigt) eller skräddarsytt (dyrt att anpassa) när man vill köpa utbildning till sin organisation? Nej, inte om man kräver att leverantören har tänkt till hur kurserna är uppbyggda.
 
Hemligheten med att snabbt kunna anpassa utbildningar för olika sammanhang och individer är att man har blivit vän med två företeelser som både börjar på samma bokstav, nämligen moduler och medskapande.

 
Modul är ett begrepp som på ett torrt språk kan sägas betyda ”avgränsad enhet med tydlig funktion och enkel passform som passar in i många olika sammanhang”. En legobit är ett bra exempel på en modul som har funktionen ”byggsten” och som kan kombineras med andra legobitar för att skapa många olika former i fantastiska fantasivärldar. En sång är ett annat exempel på en modul som kan ha funktionen ”underhållning” och som kan kombineras med andra sånger, monologer och sketcher för att bygga upp hela shower.

Knepet är att veta på vilken detaljnivå som man formar sina moduler för att hitta en bra balans mellan flexibilitet och stabilitet. Om modulerna är för stora så får man ingen flexibilitet (standard). Om modulerna är för små så blir det instabilt med för många detaljer att hålla reda på (skräddarsytt). Genom att hitta rätt detaljnivå på modulerna så kan man ta sig ur denna låsning och göra det skräddarsydda till standard.

Inom utbildning bör man bygga upp sina moduler kring de pedagogiska målen, d v s kring vad deltagarna förväntas kunna efter att ha lagt ner tid på utbildning. Tyvärr är det vanligare att man skapar moduler kring olika ämnesblock eller föreläsningar, som alltid innehåller mycket mer information och material än vad man har nytta av när man vill göra en specifik anpassning.

Om man istället skapar moduler kring konkreta kunskapsmål, i form av olika sinnrika övningar och berättelser, så är det enklare att kombinera de pedagogiska modulerna med varandra och lägga dem i den ordning man behöver för varje speciellt tillfälle.

När man har utformat sina smidiga pedagogiska moduler så kan både utbildningens uppdragsgivare och deltagarna på utbildningen enklare vara medskapare av de anpassningar man vill göra. Uppdragsgivaren kan snabbt sätta ihop olika versioner för olika målgrupper och deltagarna kan enklare ”verklighetsanpassa” varje moment i utbildningen.

Du behöver inte längre välja mellan standard eller skräddarsytt.
Det skräddarsydda blir din standard!

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *