Att särskilja utförande från utveckling när man tänker tillsammans

Bra infallsvinkel på denna studie vars avhandling lades fram den 4 juni vid Linköpings universitet.
Grundtesen i avhandlingen är att man inte bör blanda frågor om utförande och utveckling av arbetsformerna vid samma möten.

effektiva arbetsmöten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi på Ming tror också att man bör särskilja “utförande” från “utveckling” när människor tänker tillsammans.
Anledningen till detta är att det är så svårt för oss människor att vara fullt koncentrerade på både DET vi gör och HUR vi gör det.
Det är också helt olika tillvägagångssätt och mental stämning som krävs när man fokuserar på att utföra saker eller när man fokuserar på att utveckla hur man gör samma saker.

En av Mings teser är sedan att själva formen, d v s de metoder och redskap man använder, styr både funktion och förmåga.
Har man en arbetsform som gynnar snabbt och säkert utförande så ökar chansen att man lyckas genomföra det man vill.

Därför tror vi att man bör bygga in “know-how” i själva arbetsformerna via de tankeredskap som man använder när man tankejobbar. Då blir det också lättare att utveckla själva arbetsformerna genom att fokusera på att utveckla de tankeredskap som man använder.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *