ATT TÄNKA BRA I GRUPP…

…DÅ FUNGERAR INGA ENFORMIGA LÖSNINGAR

Det verkar vara väldigt lätt att snärjas av den kollektiva inkompetensen när vi människor ska tänka i grupp. Varför genomförs annars så många möten som inte åstadkommer något annat än energidränage, intriger och otydliga protokoll? Varför samlas annars människor till så många workshops där alla egentligen bara uttrycker och slåss för de tankar de hade tänkt innan de kom till denna övning?

Anledningen är antagligen för att formerna för grupptänkande är för enformiga. Deltagarna på möten och workshops tvingas brottas med sina svagheter istället för att dra nytta av sina styrkor. Vilka styrkor talar vi om?

Sinnen En del individer vill se och höra när de kommunicerar medan andra vill göra och röra.

Verklighetsuppfattning En del individer har lätt att se detaljerna medan andra har lättare att se helheten.

Temperament En del individer är eftertänksamma medan andra är impulsiva.

Socialt En del individer vill vara ensamma när de ska lära sig svåra saker medan andra vill vara i par eller i grupp.

Strukturer En del individer gillar fasta rutiner medan andra måste ha variation för att få energi.

Utgångspunkter En del individer börjar med frågan varför när de ska lösa en uppgift medan andra individer startar i frågan vad eller hur (medan ytterligare några i gruppen bara börjar).

Slutsatsen är att när man har en så stor variation bland individerna i alla mänskliga grupperingar så kan man inte använda former för grupptänkande som är enformiga!

TAGBAR INFORMATION
HJÄLPER ER TÄNKA BÄTTRE I GRUPP
GÖR DET LÄTT FÖR ALLA DELTAGARE ATT ANVÄNDA FLERA SINNEN

Detta kan du enkelt åstadkomma genom att presentera informationen på mötet/workshopen i mer tagbara former. Sätt information på fysiska saker i rummet och skapa därmed en se-, hör- och görsal (som också kan kallas visualiseringsrum) för att underlätta ert grupptänkande.


HJÄLP DELTAGARNA ATT AKTIVERA SINA OLIKA TYPER AV MINNESFUNKTIONER

Med hjälp av bra berättelser så aktiveras det s k episodiska minnet som hjälper oss människor att komma ihåg vad vi har varit med om (och skapa fantasier om framtiden). Undvik därför statisk redovisning av fakta utan väv in fakta i berättelser och meningsfulla sammanhang.

Genom att närma sig viktiga begrepp från olika infallsvinklar så aktiveras det s k semantiska minnet som är den minnesfunktion som hjälper oss att komma ihåg vad olika saker är och innebär. Därför är det bra att synka tolkningar av viktiga begrepp innan man börjar tänka tillsammans.

Enkla simuleringar aktiverar deltagarnas procedurminne (hur man gör saker) och därför är det exempelvis bra att bokstavligen “gå igenom planen” för att alla ska komma ihåg den.

Att visualisera tillsammans aktiverar deltagarnas perceptionsminne (hur vi känner igen saker). Den enklaste formen är att ha ett blädderblad mellan sig på bordet som alla ritar på.


HJÄLP ALLA DELTAGARE ATT SAMTIDIGT RIKTA FOKUS PÅ SAMMA SAKER

När informationen bokstavligen är ”tagbar” så blir det lättare för alla deltagare att dela samma fokus och medvetet ha olika fokus när de tänker parallellt. Du kan också lättare hjälpa alla individer att få kontroll över både sina stimulidrivna och viljestyrda uppmärksamhetssystem.

Dessutom så avlastas deltagarnas arbetsminnen när viktig information bokstavligen finns framme i rummet och deltagarna kan koncentrera sig på det som är viktigt istället för att komma ihåg vad man precis tänkte.


GÖR DET LÄTTARE FÖR ALLA DELTAGARE ATT URSKILJA VIKTIGA MÖNSTER

Genom att låta informationen bilda tydliga mönster på bordet mellan deltagarna som tänker tillsammans så blir det lättare för alla att se både detaljer och helhet. Genom att informationen sitter på små lappar och föremål så kan gruppen också lättare flytta om delar av informationen för att skapa nya perspektiv och infallsvinklar. Det blir helt enkelt lättare för en grupp individer att synka sina tolkningar av vad som påverkar vad (orsak-verkan) och vilka faktorer som är viktigare att hålla koll på än andra.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *