Inlägg av

ANVÄNDS DOKUMENTATIONEN?

Vi skapar ju dokumentationer för att hjälpa oss själva att komma ihåg saker som är viktiga att komma ihåg. Dokumentationen är helt enkelt ett minnesstöd. För att kunna skapa bra minnesstöd så bör man självklart veta lite om hur minnet fungerar. Egentligen har vi människor flera olika typer av minnesfunktioner som samspelar på ett sofistikerat […]

LÅT DIN DOKUMENTATION BLI LEVANDE

Risken är alltid stor att den dokumentation man producerar blir hyllvärmare eller bara tar upp plats på servern utan att den används. Detta gäller både kurslitteratur, protokoll från arbetsmöten och företagets strategiska plan. Varför är det så? Antagligen för att informationen snabbt blir för gammal om den tar lång tid att producera. Dessutom fyller den […]

GAME, SET OCH MATCH…

…TILL ALLA DELTAGARE! På bilden ser du hur vi arrangerade mötesrummet när tre svenska elitklubbar (SSK, SBBK och Assyriska), tre stora företag (Scania, AstraZeneca och Axa/lantmännen) och svensk mötesindustri träffades på en s k mötesmässa för att prata om hur man utvecklar idrottsarenan som mötesplats. Vi använde tydliga associationer till idrotten när vi utformade själva […]

ATT GÖRA SKRÄDDARSYTT TILL EN STANDARD

Måste man verkligen välja mellan standard (passar inte riktigt) eller skräddarsytt (dyrt att anpassa) när man vill köpa utbildning till sin organisation? Nej, inte om man kräver att leverantören har tänkt till hur kurserna är uppbyggda. Hemligheten med att snabbt kunna anpassa utbildningar för olika sammanhang och individer är att man har blivit vän med två […]

HJÄRNAN TYCKER OM BERÄTTELSER

Peter Gärdenfors, kognitionsforskaren från Lund, påminner oss om att ”hjärnan är konstruerad för att minnas tre saker: ansikten, platser och händelser” i sin bok ”Den meningssökande människan”. Som lärare och ledare har du alltså stor nytta av att utnyttja människors fascination för berättelser där du vill kommunicera.   Själva grammatiken i språket har i praktiken […]

SKAPA FOKUS MED ENKLA MEDEL

      Här används några träfigurer och vanliga pappersark för att bygga en mini-studio.   Syftet är att förankra upplägget inför en “managementkonferens” med chefer från hela världen (som inte kan träffas innan p g a de stora avstånden).             De olika mötesmomenten i den kommande konferensen iscensätts i […]

FORSKNINGSSPRIDNING

SINNRIKA PROFESSORER FÄNGSLAR SVENSK INDUSTRI Vad ser du på fotot? Du ser en tagbar presentation av 18 olika forskningsprojekt inom produkt- och produktionsutveckling. Varje professor har gjort en kort muntlig introduktion samtidigt som han/hon har lämnat ett fysiskt minnesspår på en kub i mitten. Minnesspåren hjälper deltagarna att komma ihåg vad varje forskningsprojekt handlar om […]

SÄTTA IHOP ISTÄLLET FÖR ATT PLOCKA ISÄR

  Vi kan inte längre fortsätta med att missbruka människors naturliga anpassningsförmåga! Hjärnan är nämligen inte gjord för att fånga upp fragmenterad information via faktaspäckade och oändligt tråkiga föreläsningar. Kroppen är inte gjord för att sitta still i timmar utan annan variation än att röra på tårna. Människor kan inte heller använda sina sociala färdigheter […]

SINNRIKARE YTOR

En bra tumregel för att erbjuda sinnrika uttryck är att använda hela rummet som en karta av kunskap.   Att man skapar sinnrika ”se-, hör och görsalar” genom att koppla ihop olika former av uttrycksmedel och media. En typ av media är alla visualiseringsytor som finns i det fysiska rummet på väggar, bord och golv. […]