Inlägg av

VR på nätet – när digitala rum blir tredimensionella

Eftersom vi på Ming alltid strävar att göra information, begrepp och mönster mer “rumsliga” så följer vi naturligtvis utvecklingen av “Virtual Reality” (VR) väldigt noga. I denna artikel så har du länkar till att kunna ladda ner programvara som gör att du kan få en insyn i vad VR på internet kommer att innebära. Det […]

Tänka, testa och träna nya former av lärmiljöer

Det är en grannlaga uppgift att försöka utveckla de fysiska miljöerna för lärande när så många gamla vanor och praktiker bokstavligen sitter i väggarna. Här dock en artikel om en arkitektfirma som strävar efter att kunna skapa bättre lärmiljöer i äldre skolbyggnader genom att utmana rummens funktioner och former. Då gäller det bara att få […]

Arbetsplatser i en mobil multimix

Thomas de Ming fick frågan av en större fastighetsaktör hur han ser på funktion, arbetsformer och attraktivitet hos dagens och framtidens arbetsplatser. Frågan är berättigad om man vill och behöver tänka bortom dagens utformning av arbetsplatser och de modeflugor som sprider sig mellan organisationerna  (där nog ABW – activity based workspace – är den som […]

Gamla gränser faller och nya uppstår

Det är både frustrerande och lärorikt att följa Ubers framfart över världen. Frustrerande för att ledningen för företaget endast verkar vara ute efter att tjäna pengar och inte alls agerar för att tjäna mänskligheten. Lärorikt för att det blir mer och mer tydligt att det inte går att stoppa denna typ av teknologiskt driven utveckling […]