Inlägg av ThomasDeMing

Tankeledarskap kräver tankeförmåga

Här hittar du en intressant artikel om något som på svenska skulle kunna kallas “tankeledarskap”.  Denna typ av ledarskap syftar på organisationers förmåga att vara ledande i kunskapandet, bortom befintliga referensramar och referenspunkter, och därmed kunna bryta ny mark på ett vägvinnande sätt. Vi på Ming tolkar det som att dessa organisationer har en större […]

Baidu Eye – teknik som kombinerar flera sinnen

Nu går kineserna “all in” bortom skriven text med sina Baidu Eye och hela det system av “maskinlärande” (kallas deep learning på engelska) som de bygger kring dessa hjälpmedel. Anledningen att de kan frigöra sig från bokstäver är antagligen att de även i skriftspråket jobbar med bilder.  Det är också också intressant att följa hur Baidu Eye (som […]

Klä på sig tekniken och göra den hjärnvänlig

Att det finns fler och fler nätverk och organisationer som heter olika saker på “wearable” visar vad som håller på att hända.Det betyder också att gränsen mellan den fysiska och virtuella världen börjar luckras upp. Att då försöka med “mobilfritt” för att kunna konkurrera om uppmärksamheten i klassrum och mötesrum torde vara en åtgärd som […]

Att komma i en bättre form för lärande

Även om dessa råd presenteras i ännu en “topplista” (man börjar bli ganska trött på detta i sociala medier) så är råden riktigt bra. Egentligen så gäller råden inte bara språk utan för allt lärande.Om vi lyckas arrangera tillvaron (både i vardagen och när vi är uttalat fokuserade på att lära oss nya saker) enligt […]

Arrangera utifrån hur våra hjärnor faktiskt fungerar

På en av våra favorit-bloggar (Farnam Street) så hittade vi denna artikel som handlar om hur vi människor hanterar all information som finns både omkring oss och inom oss (lagrad i våra hjärnor och i nervsystemet i övriga delar av kroppen). Det som författaren av boken “The Organized Mind” (Daniel J Levitin) lyfter fram är […]

Arbetsmiljön bör ses som en lärmiljö

Man behöver inte så mycket “fantasi” för att se likheter och möjligheter när det gäller att kunna se på arbetsmiljöer som miljöer för lärande. I denna artikel så kan du se en riktigt bra sammanställning av tio kriterier för högeffektiva lärmiljöer som nästan rakt av går att översätta till arbetsmiljöer. Byt bara benämning så framträder […]

Hjärnkraft genom handkraft!

Här kan du läsa en spännande artikel i Psychology Today där det ges exempel på hur nära koppling det finns mellan handen och tänkandet. Vi människor får i praktiken tillgång till en högre tankeförmåga när vi “tänker med händerna”. Alltså bör vi sträva efter att göra det vi tänker på och kring “tagbart” för att […]