Inlägg av

MINNESSTÖD FÖR FLERA TYPER AV MINNEN

Egentligen borde det vara självklart att man utgår från hur våra minnen faktiskt fungerar när man utformar dokumentationen till sina utbildningar, möten och arbetsuppgifter. Tyvärr är det istället ofta gamla traditioner som styr innehåll och form för dokumentationen och den blir både tungrodd, dyr och snabbt inaktuell. Hur bör man göra istället? Vi föreslår att […]

LITE KORT OM “CONTINUOUS IMPROVEMENTS”

EGENTLIGEN KAN ALLT FÖRBÄTTRINGSARBETE SAMMANFATTAS MED ATT DET SKA VARA LÄTT ATT GÖRA RÄTT Man kan bara göra rätt om man vet vad som är rätt och därför blir det naturligt att uppmärksamma hur man vet när saker är rätt eller fel redan när man gör saker istället för att vänta på resultat från uppföljningar. […]

VAD ÄR EGENTLIGEN MENINGEN?

En genomgående drift hos alla människor är att vi redan som små barn söker orsaken till allt som sker och att vi vill veta hur orsak och verkan hänger ihop. Vi kan kalla det för en orsaksdrift eller kausaldrift. Alla som har haft små barn i sin familj känner igen deras envetna experiment vid köksbordet […]

2000 SÄLJARE FRÅN 25 LÄNDER PÅ 24 DAGAR

Här ser du en del av hur vi löste problemet med att hålla reda på ett stort antal olika träningsprogram som skulle dela på samma resurser men ville göra sina egna unika anpassningar.  Mings uppdrag var att lotsa drygt 80 tränare från 25 europeiska länder i att förbereda och genomföra säljutbildningar med drygt 2000 säljare […]

MÅLGRUPPSINLEVELSE

  På bilden ser du hur man i rummet tydliggjort vilka målgrupper ett företag har med hjälp av en utställning där de olika träfigurerna (ett av våra många “Ming Tools”) representerar varsin målgrupp.   De olika färgerna på postIT’s som ligger framför träfigurerna representerar i sin tur olika aspekter av målgruppernas s k preferenser, d […]

FÖRSTÅELSE = MÖNSTER AV MENING

Många neuro- och kognitionsforskare hävdar att förståelse är samma saker som att uppfatta ”mönster av mening”. Mönster är alltså själva ”skelettet” för vår kunskap. Mönster kan både vara rumsliga och tidsliga. Ett rumsligt mönster kan innebära att vi kan uppfatta hur olika delar sitter ihop i en struktur. Jaha, motorn innehåller dessa delar eller maträtten […]

3 TUMREGLER FÖR ATT FÖRTYDLIGA MÖNSTER

  Hur gör man för att tydliggöra mönster?   Vi föreslår här tre olika angreppssätt som tillsammans gör det enklare för oss människor att se nya mönster:   1. Förstärk kontraster På så sätt blir det enklare att lyfta fram viktiga mönster i både strukturer och samband. Kontraster kan du skapa genom att jobba med […]

LYSANDE TANKEREDSKAP GER BÄSTA VÄRMEN

Här ser du en enkel pedagogisk lösning för att både visualisera och simulera driften av Stockholms två fjärrvärmesystem som kopplas ihop via en ledning i Riddarfjärden. Varje “lysboll” föreställer en av värmepannorna i systemet som använder olika källor för värmealstring (el, olja, biobränsle sopor). När lysbollen är tänd så körs den och när den är […]