Byggherrarna – Styrelsekonferens och verksamhetsplanering

Ming hade i uppdrag att utforma och leda en styrelsekonferens för Byggherrarna där verksamhetsplanen skulle analyseras och utvecklas under ett dygn. Arbetet avslutades med ett formellt styrelsemöte där den nya verksamhetsplanen klubbades.

”Thomas insats var över min förväntan när det gäller att på kort tid klara av så pass många och komplexa frågor. Det kändes också som att vi genom hans hjälp kunna sätta fokus på det som har diskuterats länge inom föreningen och komma till slutsatser att gå vidare med.”

Lars Åkerstedt, vice ordförande Byggherrarna