VARNING FÖR BRISTAMIN-CHOCK!

/
MING LÄMNAR HÄRMED EN VÅR-DEKLARATION: DÖD ÅT BRISTAMINET! LEVE…