Tänka, testa och träna nya former av lärmiljöer

/
Det är en grannlaga uppgift att försöka utveckla de fysiska…

När information och atomer flyter ihop

/
Här erbjuder vi en riktigt spännande och referensrams-vidgande…

När fri kapacitet blir tillgänglig utan mellanhänder

/
Här förmedlar vi en intressant artikel (och intervju) om fenomenet…

Problem som är värda att lösa

/
Vi gillar Obi Feltens synsätt om att man inte bör satsa enbart…

Baidu Eye – teknik som kombinerar flera sinnen

/
Nu går kineserna "all in" bortom skriven text med sina Baidu…

Klä på sig tekniken och göra den hjärnvänlig

/
Att det finns fler och fler nätverk och organisationer som…

Fler och fler hybridformer för utbildning och kompetensutveckling

/
  Här kan du läsa en artikel i Boston Globe om…