DET FATTAS INGA BESLUT DÄRFÖR FATTAS MÅNGA BESLUT

/
    Inom de flesta av dagens komplexa organisationer…