VR på nätet – när digitala rum blir tredimensionella

/
Eftersom vi på Ming alltid strävar att göra information, begrepp…

Tänka, testa och träna nya former av lärmiljöer

/
Det är en grannlaga uppgift att försöka utveckla de fysiska…

Lätt att fokusera ger bästa arbetsmiljön

/
Här är en bra "jag har själv provat"-artikel som ger många…

Arrangera utifrån hur våra hjärnor faktiskt fungerar

/
På en av våra favorit-bloggar (Farnam Street) så hittade vi…

Snart kommer smartrooms

/
Thomas de Ming fick Guldkikaren av svensk mötesindustri. Nedan…