DET FATTAS INGA BESLUT DÄRFÖR FATTAS MÅNGA BESLUT

 
 
 
Inom de flesta av dagens komplexa organisationer så blir det allt svårare att fatta beslut.
 
Vi syftar då på den svenska dubbelmeningen av ordet ”fatta”, d v s att det är svårt att ta beslut men också svårt att begripa de beslut som är tagna.
 
 
 
 
 
Orsakerna till denna beslutsvånda är naturligtvis flera. Det är svårt att samla in och få en överblick av all nödvändig information eftersom den är så fragmenterad och utspridd. Man ser inte heller hur alla arbetsflöden hänger ihop på riktigt eftersom så mycket är ”dolt” i avancerade IT-system och detaljerade ledningssystem med snåriga filstrukturer (processbeskrivningar, arbetsinstruktioner, standarder m fl).
Konsekvensen blir att individerna inte kan överblicka konsekvenserna av sina beslut och blir oroliga att fatta fel beslut. För att känna sig tryggare så väntar man så länge man kan med att fatta beslut. Beslut som innebär en ”social risk” får vänta längst, d v s beslut där man riskerar att framstå i dålig dager eller hamna i maktkamper med oviss utgång.

Att besluten blir sena och svåra att begripa gör att organisationerna blir tröga och taktlösa med dålig ”tajming” mellan olika individer, grupper och avdelningar.

Genom att jobba med sinnrika visualiseringsrum så kan man motverka denna organisatoriska tröghet genom att hjälpa individerna att fatta snabbare beslut som alla fattar. Människor som känner att de kan fatta beslut får mycket mer gjort och mår också mycket bättre.
0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *