eGovlab projekt – Workshop och designshop i ett

Ming fick i uppdrag att utforma och genomföra en workshop med syfte att skapa förståelse kring slutanvändares engagemang i ett politiskt sammanhang (Storbritannien, Tyskland, EU) och synka teknikutveckling med värde för slutanvändare – och samtidigt tydliggöra former för vidare kommunikation.

“What we have been struggling to articulate over the past two years in this project, has finally been expressed in a tangible manner during this two-day workshop! We are now on the same page!”

Somya Joshi, forskningschef eGovlab