FEM UPPMANINGAR TILL ER SOM HYR UT MÖTESLOKALER

 1. Sluta fråga oss om hur vi ska SITTA…
Vi vill ju vara i rörelse under våra möten för att stimulera fler sinnen och samtidigt få en livgivande variation under mötena för att hålla oss koncentrerade!

2. Tvinga oss inte svara på vilka FASTA TIDER vi vill äta och fika på…
Det är väldigt svårt att i förväg räkna ut exakt hur lång tid olika mötesmoment tar om man ska vara säker på att uppnå ett bra mötesresultat. Dessutom har våra mötesdeltagare väldigt olika behov för när de vill äta och dricka!
3. Lägg inte så mycket kraft och pengar på att skapa SPECIELLA LOKALER…
Vi vill ju att alla era lokaler ska ha en flexibel inredning så att vi kan göra varje lokal speciell och skapa just de ytor för visualisering, stämningsskapande och stöd för kropparna som vi behöver för varje unik uppgift!
4. Fråga inte om ni STÖR när ni knackar på dörren till mötesrummen…
Vi vill ju att ni ska röra er kontinuerligt i möteslokalerna för att snabbt kunna fånga upp när vi behöver saker i stunden. Vi vill också att ni hjälper oss hålla snyggt i lokalerna under själva mötena eftersom det lätt kan bli lite stökigt när mötesdeltagarna visualiserar den information de använder när de tänker tillsammans och dessutom ofta dricker och äter under själva tankearbetet!

5. Minska överflödet av fristående KRINGAKTIVITETER…
Vi vill ju att medarbetarna ska bli ett team i själva arbetet och att mötesinnehållet ska vara mer attraktivt och inspirerande än det som sker mellan mötesmomenten!
0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *