Fler och fler hybridformer för utbildning och kompetensutveckling

 

Harvard MOOC

Här kan du läsa en artikel i Boston Globe om Harvards satsning på öppna kurser via webben (MOOC, Massive Open Online Courses).

Som vanligt är INTE detta ISTÄLLET FÖR olika pedagogiska former där lärare och elever träffas i samma rum utan det handlar om att tillföra YTTERLIGARE EN DEL i de nya hybridformer för utbildning och kompetensutveckling som växer fram.

Uppenbart är att de som tänker sig att utbildning fortfarande kommer att vara att elever sitter i ett rum och lyssnar till någon som pratar till bilder som visas på en vägg (alternativt ritar på samma vägg) får säkerligen söka sig till andra sammanhang för att tjäna sitt levebröd.

Tekniken driver på vad som är möjligt och massor av människor världen över utformar olika praktiska lösningar som gör kunskap tillgänglig över allt och när som helst i former där olika individer kan tillägna sig samma typ av kunskaper på helt olika sätt.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *