FLOWROOM

Gör det lättare att skapa visuella och involverande rum

När du vill få aktivitetsbaserade arbetsmiljöer att verkligen fungera som visuella förstärkare av medarbetarnas tankeförmåga när de dagligen ska lösa olika arbetsuppgifter och samspela med varandra på ett produktivt sätt.

Genom att använda Flowroom mobila inredningsmoduler, som består av olika smidiga skivor och rumsliga 3D-byggstenar, så kan man göra alla lokaler speciellt användbara (istället för att behöva bygga speciella lokaler som får låg nyttjandegrad).

Flowroom gör det lättare att uppgiftsanpassa och tankeförstärka alla lokaler och gör det därmed möjligt att kunna öka tankeeffektiviteten samtidigt som man ökar yteffektiviteten i sina egna arbetsmiljöer.

Här kan du se några korta filmer där Thomas de Ming introducerar olika funktioner av Flowroom mobila inredningsmoduler som gör det lättare att skapa visuella och tankeförstärkande rum.

Vill du veta mer?

1 + 0 = ?