Hjärnkraft genom handkraft!

Här kan du läsa en spännande artikel i Psychology Today där det ges exempel på hur nära koppling det finns mellan handen och tänkandet.

tankeledning_09531
Vi människor får i praktiken tillgång till en högre tankeförmåga när vi “tänker med händerna”.
Alltså bör vi sträva efter att göra det vi tänker på och kring “tagbart” för att därmed hjälpa våra tankeprocesser på traven.

Dessutom blir det lättare att tänka tillsammans när alla inblandade kan se och ta på tagbara symboler för det som man tänker på.

Nu innebär inte detta att man ska undvika digitala redskap, det handlar bara om att göra deras “gränssnitt” (kontaktytorna vi använder när vi brukar IT-redskapen) så intuitivt tagbara som möjligt.

Hjärnkraft genom handkraft!

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *