IFL vid Handelshögskolan – Innovation lab

Ming har haft i uppdrag att hjälpa organisationen att bygga upp och introducera ett fysiskt och visuellt “Innovation Lab” som alla avdelningar kan använda för att utveckla både processer och produkter. Dessutom har Ming utformat och varit processledare för kick-off med all personal.

“Vi fick ut betydligt mer än vad jag hade vågat drömma om! Responsen på eftermiddagen har varit mycket positiv från alla håll. Vi har bl a rätt kräsna programledare som sagt att ”det här var den bästa kickoffen någonsin, det var riktigt bra”. Kul, TACK för det Thomas!”

Marie Sellén Ivari, enhetschef