Investor – Träningspass i ekonomisk kommunikation

Varje företag inom Investorsfären skickade en av sina bästa “talanger” inom ekonomi till ett träningspass med Ming för att bättre förstå sin egen roll som kommunikatör, tydligare se hur man själv gör och känna möjligheten att bryta mönster och få med sig några användbara tips och lösningar.

”Thomas har energi, vågar tänka nytt och tar oväntade vägar till målet.”

Martin Lindström, Novare Academy, dotterbolag i Investor