Jobbcenter – skapa och förankra nulägeskarta i förbättringsarbete

Ming fick i uppdrag av Jobbcenter i Botkyrka att utforma, tankeleda och minnesfånga arbetet med att skapa en förankrad nulägeskarta som kan användas i nästa steg när ledningsgruppen samlas för att organisera arbetet och då ansvariga för olika delförbättringar signalerar uppdrag och status i förbättringsarbetet samt när man ska kommunicera en helhet för medarbetare och andra intressenter.

“Storartad insats från Ming. Som vanligt kan tilläggas, men tror att det här upplägget var “on the spot”. De som jag hann prata med var lyriska och förvånade över hur mycket vi hann med, hur fort tiden flög iväg och de sa att det var den bästa planeringsdagen dom varit med om. Eller som en av deltagarna uttryckte det: “Jag har varit med om något som ger energi istället för att vara trött efteråt.”

Tor-Erik Lillsebbas, interim-chef, Jobbcenter Botkyrka