Kairos Future – Medskapande seminarium om framtidens hälsovård

Ming fick i uppdrag att utforma medarrangörsmöten/konferenser inom projekt Opinion Hälsa, en studie om morgondagens hälsokonsument, med syfte att sprida kunskap, väcka debatt och skapa engagemang.

”Jag har själv fått insikt (Ming betyder bl a insikt). Jag har alltid jobbat med informationshantering, men först nu insett hur olika vi människor är och hur olika vi tar in information. Jag har ju trott att alla är lika snabbtänkta som jag. Skämt åsido, att jobba med Ming är opretentiöst, vilket jag uppskattar, samtidigt som det finns innehåll. Ming har dessutom förmågan att hjälpa till med hur man kommer vidare i processen.”

Mats Olsson, projektledare Opinion Hälsa