MÄNNISKOVÄNLIGT OCH ARBETSLIVAT

När vi ännu går mot ljusare tider så kan det vara bra att stanna till och rikta sin uppmärksamma på just det som är ljust.

Det är nämligen lätt hänt att man slentrianmässigt ger mest uppmärksamhet åt det som är mörkt, inte fungerar, krånglar till det och är tröttsamt. Så vilka ljusglimtar skulle vi vilja lyfta fram från den del av tillvaron som vi kallar ”arbetsliv”?

Vi har sammanställt en midsommarljus lista med några av de ljusglimtar vi ser:

»  Lust till bättre former.

Trots att sociala medier svämmar över av bilder från konferenser och utbildningar där människor bara sitter på en stol och lyssnar på någon som pratar till bilder på en vägg (det vi kallar ”sittagogik”) så ser vi att fler och fler grupper och arrangörer söker efter möjligheter att kunna erbjuda bättre former när man ska tänka och lära.

Det handlar inte längre om att man bara vill göra något ”annorlunda”, man vill istället öka chanserna för att faktiskt kunna utvinna den samlade hjärnkraften som finns på samma plats när man genomför en konferens eller utbildning. När vi föreslår olika typer av interaktiva övningar för flera sinnen så möts vi nu oftare med ögon av nyfikenhet och inte med oro. Det är en ljusglimt!

»  Fokus på lättare samspel.

Trots att det fortfarande ritas organisationsscheman modell ”kratta” med militärt ursprung och många diskussioner handlar om enskilda roll- och befattningsbeskrivningar så ser vi att uppmärksamheten mer och mer flyttas till hur man underlättar samspel mellan olika individer och grupperingar. Insikten sprider sig att den egna organisationens förmåga att åstadkomma saker är helt beroende på medarbetarnas samspelsförmåga.

När vi föreslår olika metoder och redskap för att underlätta samspel möts vi av experimentlusta och en allvarlig intention att faktiskt få samspelet att fungera bättre i praktiken, inte bara i teorin.
Det är en ljusglimt!

»  Vilja till enklare teknik.

Trots att det fortfarande byggs dyra IT-system, som läggs som ytterligare en tung filt ovanpå den djungel av IT-system som redan finns i organisationerna, så ser vi att beställare och användare oftare och tidigare frågar efter hur man gör det lättare att använda informationen i alla IT-system. Vi ser också fler lösningar där man utgår från enkla visualiseringar i den fysiska miljön och sedan förstärker med digital information.

När vi föreslår att man bör utgå från de mänskliga gränssnitten (våra sinnen) och vårt behov av rörelse när vi söker efter meningsfulla mönster i all information så möts vi av uppriktigt intresse och allt mer sällan av oreflekterad tekniktilltro. Det är en ljusglimt!

»  Tro på människors förmåga.

Trots att många ledare och politiker försöker öka kontrollen av medarbetare genom att införa fler detaljerade instruktioner, genomföra fler mätningar och kräva in allt fler rapporter så ser vi en motrörelse där insiktsfulla ledare talar om behovet av att ge människor bättre förutsättningar för att kunna använda sin fulla potential.

Vi ser att fler och fler intresserar sig för hur man ger bättre stöd åt en produktiv ”självorganisering” istället för att försöka hantera komplexiteten genom att dela upp allting i ännu mindre delar som hela tiden kräver tillsyn. Vi ser att fler ledare utgår ifrån att människor vill och kan när de väljer sin egen ledarstil. Det är en ljusglimt!

»  Hopp om människovänliga organisationer.

Trots att det ofta skrivs om ökande psykisk ohälsa, stressiga arbetsdagar och ökade svårigheter att få ihop livspusslet så ser vi många exempel på hur man aktivt försöker tänka om hur man utformar både arbetsformer och strukturer. Vi ser fler som ställer sig frågor om vad som gör att människor mår bra istället för att bara leta efter saker som får oss att må dåligt.

När vi föreslår olika praktiska lösningar för att göra de fysiska och psykiska arbetsmiljöerna mer människovänliga möts vi ofta av människor som visar tecken på lättnad och som ger oss ett varmt leende. Det är en ljusglimt!

 

Vi befinner oss i den ljusaste tiden på året, låt oss uppmärksamma ljuset!

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *