Ming Company

Hjälper er komma i en bättre form när ni ska tänka, lära och förbättra.

Vad gör man egentligen på de flesta arbetsplatser och vad är gemensamt för de flesta arbetsuppgifterna i dagens organisationer?

Som vi ser det så är huvuduppgiften att “tankeproducera”, både individuellt och tillsammans med arbetskollegor inom och i anslutning till organisationen.

Man får betalt för att bearbeta information, utveckla kunskap och tankeproducera olika former av analyser, problemformuleringar, idéer, prioriteringar, beslut, planer och strategier. En stor del av tiden går också åt till att tankeproducera olika “kommunikationspaket” (förfrågningar, beställningar, presentationer, rapporter, offerter, sammanställningar m m) som skickas både internt och externt i en strid ström.

Ut ur denna tankefabrik kommer sedan olika typer av koncept (processer, produkter, modeller, metoder m m)  samt mängder av fysiska och virtuella leveranser för att kunna erbjuda kunder/medborgare olika tjänster, service, underhåll och uppgraderingar.

Utifrån denna syn på vad som faktiskt görs på arbetsplatserna så blir det naturligt att se behovet av att arbetsmiljöerna stödjer just tankeproduktion.

Då handlar det om att med olika rumsliga visuella medel kunna erbjuda en överblick av all information och kunskap och samtidigt tillhandahålla olika “tankeredskap” som medarbetare, konsulter och frilansare kan använda när man tillsammans tankeproducerar de olika “tankeprodukterna”.

Man behöver också kunna erbjuda rumslig variation för både kroppar och hjärnor för att kunna frigöra samlad hjärnkraft, hålla en hög nivå på den mentala energin och förstärka de olika typerna av tankeförmågor.

Det är dessa utmaningar som vi erbjuder lösningar på.

Vilka är vi?

Vill du ha en benämning på vår profession så kan du kalla oss “tanke- och lärdesigners” (från engelskans thinking- and learning designers) och vi använder vårt yrkeskunnande i många olika sammanhang.

För att lyckas som tanke- och lärdesigner så måste man ha en djup och praktisk kunskap om hur vi människor fungerar och varierar (både vad gäller våra hjärnor, våra tankeprocesser, våra beteenden och våra sociala behov) och sedan ha tillgång till både en systematik och kreativitet för att kunna omvandla dessa människokunskaper till användbara lösningar och koncept.

Det som är en extra dimension i vårt know-how är att vi också är “hurus”, d v s att vi är duktiga på att omsätta VAD till HUR.

Så, om du söker know-how, know-why och know-when för att verkligen kunna förstärka din organisation, tveka inte att höra av dig till oss.

Låt oss hjälpa er komma i en bättre form när ni ska tänka, lära och förbättra!

I ledningen av Ming

Thomas de Ming

Thomas de Ming

VD och kreativ ledare

Email: thomas.deming@ming.se
Telefon: 070-753 14 39

Ansvarar för Mings tjänster Proactivity Shop och Flowroom.
Utformar metoder, övningar och tankeredskap för workshops, event och utbildningar.
Ger stöd i förändringsprocesser när uppdragsgivare vill utveckla mindset, arbetsformer och tjänstekoncept.
Tränar ledare och lärare i tankeledning.

Annica Johnson

Annica Johnson

Ledare för TänkBar

Email: annica.johnson@ming.se
Telefon: 070-609 36 69

Leder TänkBar genom hela värdekedjan och tankeleder olika TänkBar-evenemang.
Utformar och producerar visuella tankestöd.
Skapar former för och dokumenterar tankeprocesser och tankeresultat.