Ming Company

Hjälper er komma i en bättre form när ni ska tänka, lära och förbättra.

Vill du ha en benämning på vår profession så kan du kalla oss “tanke- och lärdesigners” (från engelskans thinking- and learning designers) och vi använder vårt yrkeskunnande i många olika sammanhang.

För att lyckas som tanke- och lärdesigner så måste man ha en djup och praktisk kunskap om hur vi människor fungerar och varierar (både vad gäller våra hjärnor, våra tankeprocesser, våra beteenden och våra sociala behov) och sedan ha tillgång till både en systematik och kreativitet för att kunna omvandla dessa människokunskaper till användbara lösningar och koncept.

Det som är en extra dimension i vårt know-how är att vi också är “hurus”, d v s att vi är duktiga på att omsätta VAD till HUR.

Så, om du söker know-how, know-why och know-when för att verkligen kunna förstärka din organisation, tveka inte att höra av dig till oss.

Låt oss hjälpa er komma i en bättre form när ni ska tänka, lära och förbättra!

I ledningen av Ming

Thomas de Ming

Thomas de Ming

VD och kreativ ledare

Email: thomas.deming@ming.se
Telefon: 070-753 14 39

Ansvarar för Mings tjänster inom tankeledning och Go See Reality.
Utformar metoder, övningar och tankeredskap för workshops, event och utbildningar.
Ger stöd i förändringsprocesser när uppdragsgivare vill utveckla mindset, arbetsformer och tjänstekoncept.
Tränar ledare och lärare i tankeledning.

Annica Johnson

Annica Johnson

Ledare för TänkBar

Email: annica.johnson@ming.se
Telefon: 070-609 36 69

Leder TänkBar genom hela värdekedjan och tankeleder olika TänkBar-evenemang.
Utformar och producerar visuella tankestöd.
Skapar former för och dokumenterar tankeprocesser och tankeresultat.

Mer hjärnkraft i Ming

Hans Qviström

Hans Qviström

Gestaltare, TänkBarista och Reality-filmare

Email: hans.qvistrom@ming.se
Telefon: 070-623 23 31

Jobbat länge som regissör och skådespelare i massor av olika sammanhang och genre. Är en av Mings begåvade "simulanter" som agerar i många olika roller när Ming erbjuder simuleringar där organisationer får en chans att testa och träna i verklighetstrogna situationer. Hans arbetar också som TänkBarista och som Reality-filmare.

Per Sörås

Per Sörås

Gestaltare, TänkBarista och Reality-filmare

Email: per.soras@ming.se
Telefon: 072-234 07 25

Har stor erfarenhet av att leda och delta i olika teaterprocesser, både med professionella och amatörer. Förutom att arbeta som TänkBarista och Reality-filmare så är Per också en av Mings "simulanter" med mängder av roller och karaktärer på sin repertoar i de simuleringar som Ming erbjuder.

Daniel Agestad

Daniel Agestad

TänkBarista och Reality-filmare

Email: daniel.agestad@ming.se
Telefon: 070-812 58 10

Har med sin erfarenhet av att ge personligt stöd till människor i livets olika utmaningar en unik förmåga att få människor att trivas och känna sig trygga, både i TänkBar och som Reality-filmare. Dessutom är han både tränare på Friskis och kaffebönornas beskyddare vilket gör att han bidrar mycket till både fysisk och smaklig hälsa.

Susanne Wolmesjö

Susanne Wolmesjö

Tankeledare och TänkBarista

Email: susanne.wolmesjo@ming.se
Telefon: 070-249 38 43

Är sedan länge specialiserad på hur man använder rörelse för att utvinna hjärnkraft och är mycket erfaren inom olika typer av utbildning och processledning. Är dessutom kunnig inom KBT (kognitiv beteendeterapi) och har många års erfarenhet som lärare och utbildare för vuxna inom idrottsrörelsen.

Hans Öhlén

Hans Öhlén

Utomhusledare och TänkBarista

Email: hans.ohlen@ming.se
Telefon: 070-818 53 23

Van att leda grupper i utomhusmiljöer där han skapar olika tankeläger och tankebanor där deltagarna får tänka med händerna och träna på sitt samspel i en syrerik miljö. Är scoutledare och vandringsguide och kombinerar sitt stora friluftsintresse med förståelse för hur man utvecklar samspel i grupper.

Roberth Eriksson

Roberth Eriksson

TänkBarista och Undervattensledare

Email: roberth.eriksson@ming.se
Telefon: 073-100 43 11

Har lång erfarenhet av att leda och stötta individer och grupper i både fysisk och mental utveckling. Som TänkBarista så kombinerar han en hög och handlingsinriktad energi med en lugn och nyfiken lyhördhet. Dessutom så är han Mings mästare i dykning och kan erbjuda bra tankedriv även när man tar sig vatten över huvudet.