När en artificiell intelligens deltar i ditt arbetsmöte

IBM coginitve environment lab

Här kan du läsa om spännande experiment som pågår i IBM:s Cognitive Environments Lab.

Man arbetar med att integrera olika system för artificiell intelligens (det som ofta förkortas AI)  i själva mötet när människor träffas för att tänka tillsammans och komma ihåg vad man har tänkt.

I experimenten på IBM är man nu ute efter att man muntligen ska kunna ställa frågor till ett stödjande IT-system för att snabbt få fram förädlad information som man behöver men också att systemet ska kunna “kliva in ” i samtalet och föreslå saker när det “lyssnar av” konversationen och de bilder som visas.

Nu går alltså utvecklingen snabbt när det gäller att utveckla olika konkreta stöd för att kunna “förstärka” människors kognitiva förmåga (“tankeförmåga”) i själva arbetssituationen. Detta har funnits ett tag i mer handfasta arbetsmiljöer, som t ex i fabriker och verkstäder, där människor får stöd av enkla AI när de ska montera produkter eller felsöka vid reparationer. Men nu är alltså tiden mogen att bygga in AI även i mer abstrakta arbetssituationer som t ex beslutsmöten.

Vi på Ming kallar dessa tankeförstärkande miljöer för “Smartrooms” (med association till allas vår digitala hjälpreda “smartphone”) och vi tror att vi snabbt kommer att få se en snabb utveckling av dessa smarta rum i våra kontorsmiljöer. 

 

 

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *