NITUS – Rikstäckande konferens med lärande i fokus

NITUS, som är ett rikstäckande nätverk inom distansutbildning, samlade sina medlemmar från hela landet till en höstkonferens. Ming fick i uppdrag att utforma och genomföra en och en halv dags workshop med syfte att skapa entusiasm och framtidstro inför att möta utmaningar och utveckla de lokala lärcentra/studiecentra samt att hitta ännu bättre former för samspel kring det som är NITUS-gemensamt.

Ett så lyckat arrangemang! Genom det fantastiska arbete som gjorts kring den här konferensen är jag säker på att vi har lagt en verkligt bra grund för utvecklingsarbetet framåt.”

Kent Wallén, ordförande NITUS