PROACTIVITY SHOP

Gör det lättare att prioritera värdeskapande aktiviteter

När du vill förbättra kunskapsdelningen (inom och kring organisationen) och samtidigt aktivt främja en produktiv standardisering när olika grupper ska lösa olika uppgifter (som i sig underlättar samspelet mellan olika funktioner och enheter).

Med Proactivity Shop får organisationens experter en efterfrågestyrd kanal för att nå alla grupper med sin kunskap och kan därmed bättre bidra till kompetensutveckling “on demand”.

Du får också ett kraftfullt redskap för att alla grupper ska kunna göra mer produktiva prioriteringar i sina aktiviteter samtidigt som organisationens faktiska styrförmåga ökar när man på detta sätt synliggör kopplingen mellan know-how och befintlig kapacitet.

I slutändan bidrar Proactivity Shop till att korta ledtider, minska resursförbrukningen och höja kvalitén på organisationens samlade leveranser.

Genom att i den egna arbetsmiljön exponera organisationens samlade know-how likt en butik så kan man göra det mycket lättare för medarbetare, konsulter och frilansare att både köpa (acceptera) och handla (agera) utifrån organisationens bästa kända know-how.

Hur går det till?

Varje kritisk del av en organisations know-how (koncept, metoder, rutiner, hjälpmedel m m) representeras av en symbolisk förpackning som är exponerad på en utvald del av en symbolisk butikshylla i Proactivity Shop.

Till varje förpackning finns både en mästare/expert, information om tillgänglig kapacitet samt digital information knuten i många olika format (text, bilder, ljudfiler, filmer, 3D-visualiseringar, 3D-filmer, VR-miljöer m m).

Via användningen av Proactivity Shop så får varje gruppering inom organisationen lättare tillgång till organisationens samlade know-how och samtidigt sofistikerade rutiner för att samordnat kunna inventera, konkretisera, prioritera, resursallokera, kompetensutveckla och planera inför kommande uppgifter.

I själva shopen jobbar ”personal shoppers” som hjälper grupper till rätta när de ska köpa/handla olika typer av know-how för att de därmed kunna uppnå en högre grad av värdeskapande aktiviteter när de prioriterar vad de ska jobba med. En ”shop manager” ansvarar för att alla mästare/experter finns representerade i butiken och att förpackningarna är strukturerade på ett användarvänligt sätt.

Ledningen använder också Proactivity Shop i sin styrning av organisationens arbetsformer. Man kräver användning av butiken och sedan studerar man gruppernas urval av förpackningar, och hur de använder dem, när man prioriterar i utvecklingen av bättre stöd och förutsättningar.

Vill du veta mer?

2 + 2 = ?

Kundcase