SAMLAS KRING EN VISUALISERING

Bara genom att byta visualiseringsyta, att exempelvis gå från vägg till golv, så får man nya förstärkande möjligheter när man tänker tillsammans.

Här ser du hur man med enkla medel kan använda en golvyta som man samlas kring i sitt tänkande (i detta fall en länkkarta för ett nytt IT-system):

Här kan de som tänker tillsammans vara i rörelse och ha informationen mellan sig när de kommunicerar (till skillnad mot att ha informationen på en vägg där deltagarna ofta står statiskt sida  vid sida och inte ser varandras ansikten om man inte vrider sig bort från informationen).

Att man samlas kring något fysiskt mellan sig minskar också risken att någon “äger” visualiseringen (som ofta händer när någon står framme vid en tavla och tar allas fokus).Så, när du skapar visuella tankeförstärkare så är det alltid bra att tänka ytterligare en dimension, tänk 3D!

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *