Scania Controlling – Scenarioanalys och kalkylering på riktigt

”Thomas ledde en workshop (ca 60 deltagare) i kalkylering och scenarioanalys. Det gav ett större mervärde än vad jag vågat hoppas att ta in Thomas som extern energikick till workshopen. Thomas började med en uppmjukande övning om egenskaper/förhållningssätt som skapade energi i gruppen.
Thomas var även enastående bra på att sammanfatta och dra ut lärdomar ur övningarna.
I utvärderingen fick workshopen 4,44 i snittbetyg på en femgradig skala. Inga 1 och 2, fem stycken 3, tjugotre stycken 4 och trettioen stycken 5!”

Fredrik Lindegren, Manager Industrial Control, Scania