Scania – Global Management Summit

Uppdraget bestod i att till Scanias Global Management Summit vara ett stöd vid framtagande och genomförande av ett program som bygger på principen ”gå och se”. På så sätt fick drygt 250 Scania-chefer möjligheten att både uppleva och reflektera över hur man samverkar över gränserna för ett fortsatt lönsamt Scania.

“Det totala resultatet blev kanske till och med ännu bättre än förväntat. Ming lyckades locka fram ett stort engagemang och samspel från alla inblandade och vi kunde presentera ett väl preparerat och genomfört program.”

Hasse Johansson, Group Vice President,  Research & Development

”Idén som sådan tyckte jag var bra i sin helhet. Det fanns redan från början en ”stadig” balans mellan uppdragsgivare och Ming vilket alltid är bra. Ming hittade ett bra arbetssätt, mycket tack vare den dynamik som kunde frigöras i det s k pulsrummet, där vi alla fick en helhetsbild under hela processen. Jag har lärt mig att allt inte behöver vara förberett i detalj och att det är möjligt att snabbt göra förändringar.”

Cecilia Edström, Vice President, Strategy, Business & Brand Development