Scania Industri- och marinmotorer – Planering av projekt och implementering av process

Scanias verksamhet för industri- och marinmotorer ville införa ett tvärfunktionellt och parallellt arbetssätt i produktutvecklingen samtidigt som man i praktiken genomförde en ”skarp” planering för ett oerhört viktigt och tidskritiskt produktutvecklingsprojekt.  Ming agerade stöd i förberedelser och genomförande för att förtydliga och snabba på själva processen.

”Ming hjälpte oss att få fram det som var oklart och man kan säga att vi sparade in ett halvår på några timmar. Största styrkan var att alla var där inklusive styrgruppen och att beslut kunde tas direkt. Vi har på så sätt fått ökad motivation och förståelse i alla led för vilka aktiviteter som pågår, vilka som är ansvariga för vad och vilka gränssnitten är – en tydlig aktivitetsplan. Detta i sin tur har resulterat i bättre kommunikation. Det här var också en allmänbildning för oss internt, vi fick en visuell bild av vår verklighet, samtidigt som vi uppnådde det vi önskade.”

Torben Dabrowski, konstruktör och projektledare, och Johan Andreasson, processutveckling