Scania – Säljträning 24 länder på 25 dagar

Syftet var att utbilda Scanias över 2000 säljare i Väst- och Östeuropa på den nya R-serien. Utsedda säljtränare för respektive marknad (24 länder) hade i uppgift att förbereda och lokalanpassa programinnehållet samt att ansvara för själva genomförandet av två dagars utbildning för sina säljare. Mings roll var att skapa en fungerande struktur på utbildningen, stötta i förberedelserna, allt från frågor kring programinnehållet – vad presentera var och när – till att producera material, samt att coacha säljtränarna i sina avslutande repetitioner – hur presentera. Vi jobbade parallellt med dessa 24 marknader och flertalet generalrepetitioner innebar att jobba med flera olika språkgrupper och kulturer i samma lokal.

“Ett flertal distributörschefer har sagt att detta är den bästa säljutbildningsaktivitet som deras säljare någonsin deltagit i.”

Björn Torefeldt, Scania Sales Training & Competitor Analysis

“Back again at the office we can look back to a very successful event. The sales and service teams we got over were very enthusiastic about both the program and the product. Of course this is for a big part due to the support from your side. Therefore I would like to thank you for your efforts during the preparation and the event itself. I hope in future events we can handle the preparation in a similar way and continue the high quality of the sales trainings. Thanks again and good luck with the rest of the introduction schedule.” 

Michel Dekker, Scania Beers Holland