SINNRIKARE YTOR

En bra tumregel för att erbjuda sinnrika uttryck är att använda hela rummet som en karta av kunskap.
 
Att man skapar sinnrika ”se-, hör och görsalar” genom att koppla ihop olika former av uttrycksmedel och media. En typ av media är alla visualiseringsytor som finns i det fysiska rummet på väggar, bord och golv. Andra typer av media som man bör koppla ihop i det fysiska rummet är olika IT-verktyg för visualisering av information.


När du kopplar ihop alla olika media så får du mer “sinnrika rum” som gör det enklare att använda sinnrikare former i kurser, möten, workshops och i dagliga arbetsuppgifter.


Nu kan kursdeltagare bokstavligen vrida på olika begrepp, förbättringsgrupper gå igenom sina processer, ledningsgrupper simulera olika strategier och medarbetare få överblick bortom sina överfulla mailboxar.


Du kan t ex sätta lappar och skyltar på fysiska saker (t ex kaffekoppar, stolar, armaturer m fl) och ställa ut olika saker på olika platser i rummet så att man bokstavligen kan gå mellan olika kunskapskällor eller aspekter av det man ska lära sig.


Du har också stor nytta av att använda och förstärka associationer till företeelser, uttryck, händelser, fysiska objekt, mänskliga tillstånd m m. Hjärnan jobbar mycket med associationer för att överföra generell kunskap mellan olika saker som den stöter på i tillvaron.

För att aktivera fler sinnen och s a s naturligt bygga in koncentrationsfrämjande variation, så är det också bra att arrangera för rörelse och förflyttningar i rummet under de olika momenten.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *