SKAFFA DIG BÄTTRE KOLLEGOR.

Det är väl ingen hemlighet att de flesta av oss upplever en trilskande omgivning när saker inte går som det är tänkt. Vi brukar skoja om att alla kör felfritt men alltid har en massa idioter omkring sig i trafiken. Ju mer stressad man är desto fler idioter envisas med att vara just där man själv är. Det verkar som att stress fungerar som en slags idiotmagnet.

När man å andra sidan själv känner sig lugnare så blir det lättare att uppskatta individerna man har omkring sig, både deras förmågor och unika personligheter.

Just detta fenomen, att upplevelsen av medmänniskors egenskaper påverkas av ens eget känslotillstånd, är faktiskt förklaringen till att man helt plötsligt får så mycket trevligare kollegor när man själv (och tillsammans) kommer i bättre form för att tänka, lära och förbättra.

Det är också förklaringen till att vi på Ming fokuserar mer på att metoder och redskap ska göra det lätt att göra rätt i själva arbetet och utbildningen (och därmed skapa en människovänligare tillvaro där alla individer har lättare att kommunicera och samspela) än att saluföra speciella övningar som ska förbättra kommunikationen (och därmed hoppas att det ska spilla över så att man får ett bättre flyt i den vardagliga verksamheten).

När man har tillgång till bra arbetsformer så får man alltså bra kommunikation och samspel på köpet. Däremot är det långt ifrån säkert att bra kommunikation leder till bra arbetsformer (i hela dess betydelse, d v s att man kan vara säker på att grupperna också levererar resultat i tid med hög kvalitet).

I en artikel i The New York Times hittar vi en annan infallsvinkel på detta med hur begåvade kollegor vi har >>>

Studier visar mycket tydligt att vad andra säger åt oss påverkar hur begåvade vi är. Alltså inte bara hur begåvade vi känner oss utan bokstavligen hur stor del av vår egen mentala kapacitet vi i praktiken får tillgång till.

En av professorerna som nämns i artikeln kallar det vi råkar ut för när vi blir dummare, beroende på elaka påståenden eller låga förväntningar från individerna i vår omgivning, för ”conditional stupidity”. Alltså har vi starka vetenskapliga bevis för att den sociala miljön är avgörande för hur smarta vi är, både i skolan och på jobbet.

Mings bidrag till detta är att utveckla konkreta former för att tänka och lära som låter människor bli sitt bättre jag och därmed samtidigt utveckla sina sociala sidor.

När din arbetsgrupp kommer i bättre form för att tänka, lära och förbättra så får du helt enkelt mycket bättre kollegor.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *