Södertörns kommuner och AF – Levandegöra och tillgängliggöra kunskap

Ming fick i uppdrag att utforma och genomföra aktiviteter med syfte att överlämna lärdomar till projektets partners för att väcka intresse för vidare användning och förädling av lärdomarna från Matchning Södertörn. Aktiviteterna bestod i ett antal workshops, filmer och digitala dokument.

Vi stod inför utmaningen att få linjeorganisationen hos projektets partners att ta tillvara lärdomar från Matchning Södertörn. Vår tanke var att den som berörs känslomässigt lättare tar till sig kunskap. För att lyckas ville vi jobba med annorlunda pedagogik och då fick vi tips om Ming.

Ming hjälpte oss på flera sätt, dels med just nya pedagogiska former men också med vår egen bearbetning av projektet och resultaten. Arbetssättet gjorde att vi i projektledningen behövde sammanfatta och ta fram det viktigaste av våra lärdomar. Denna process – hos oss själva och i dialog med Ming – bidrog starkt till vår egen utvecklingsprocess och positiva avslutning. Mycket spännande!”

Anne-Marie Johansson Hernander, projektledare