Stadium – Organisationsutveckling Projekt ”Next Level”

Syftet med projektet var att bli branschens bästa arbetsplats och skapa en lärande organisation på riktigt för att kunna flytta fram positionerna inom alla områden på marknaden. Projektet bestod av många delprojekt när det gällde utveckling av marknadsföring, sortiment, butiksupplevelse, logistik och framför allt organisation och rekrytering.

”Vi vann “Årets arbetsgivare” inom handel. Tack Thomas, du har hjälpt oss!”

Marie Fridström, HR-direktör Stadium