Tänka, testa och träna nya former av lärmiljöer

lärmiljöerDet är en grannlaga uppgift att försöka utveckla de fysiska miljöerna för lärande när så många gamla vanor och praktiker bokstavligen sitter i väggarna.

Här dock en artikel om en arkitektfirma som strävar efter att kunna skapa bättre lärmiljöer i äldre skolbyggnader genom att utmana rummens funktioner och former.

Då gäller det bara att få med sig lärarna. Om en majoritet av en lärargruppen fortfarande känner sig tryggare i det pedagogiska konceptet “sitta, titta, prata” så lär nämligen de nya formerna i miljöerna mest kännas som ett hinder än en tillgång.

På Ming tror vi därför på att snabbt och smidigt kunna bygga upp prototyper av miljöer och inredningar där man först tänker, testar och tränar på att dra nytta av mer tankeförstärkande rum
Vårt koncept Flowroom (se filmklipp här via Mings YouTube-kanal) är ett exempel på en modulsystem av enkla byggstenar som man kan använda i denna typ av rumsliga prototypprocesser.
Sedan låter man de bästa lösningarna man har kommit fram till via “praktiskt arbete” bli ledande när man utformar och bygger de mer permanenta lokalerna.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *