Tänkbar

Gör det lättare att tänka tillsammans

TänkBar är en smakfull och visuell tankeförstärkare – som en slags mix av restaurang, möteslokal och kreativ studio.

Vi skapar varje unik TänkBar genom att förstärka de miljöer där man träffas för att umgås och äta/dricka (restauranger, caféer, pentrys och sociala ytor) med olika visuella och tagbara tankeredskap som gör det lättare att tänka tillsammans och komma ihåg vad man har tänkt.

Exempelvis låter vi förpackningarna kring det som man äter och dricker bli till visuella stöd när vi sätter bilder, symboler och ord på olika objekt som naturligt finns i miljön.

Vid serveringen använder vi ofta själva dukningen för att presentera information och engagera deltagarna.
Vi förstärker sedan dessa smakrika och tagbara tankeredskap med olika typer av digitala verktyg och gästerna/användarna av TänkBar får därmed en chans att använda flera sinnen och få variation för både kropp och mentala processer när de tankeproducerar tillsammans.

De får en chans till bättre överblick av all information, man får hjälp i att styra fokus och man kan mer medvetet både upptäcka och skapa olika typer av mönster i all information.

Via tankeredskapen så får man också tillgång till kunskap om hur man bäst tänker tillsammans och vägledning i de olika tankeuppgifterna som man har att utföra tillsammans.

Här kan du se en kort film från en av de platser och miljöer där vi snabbt och smidigt dukar upp TänkBar.

TänkBar finns i flera format:

TänkBar Pop-up
TänkBar kan snabbt dukas upp i nästan alla typer av miljöer där man vill genomföra möten, workshops, seminarier, föreläsningar, event, utbildningar m m på ett mer kreativt, smakrikt och resultatgivande sätt.

TänkBar kan också förstärka arrangemang av typen konferenser, kongresser, mässor, festivaler och tävlingar genom att erbjuda fler deltagaraktiva fördjupningar, kreativa former för olika typer av undersökningar/avstämningar samt en möjlighet att hålla en starkare röd tråd även i de informella kontakterna under arrangemangen.

TänkBar Corg
Corg står här för ”Cognitive Organizers” och syftar på att så kallade TänkBaristas tar med sig utvalda tankeredskap i små smidiga ”fika-corgar” (men även frukost-corgar, lunch-corgar, mingel-corgar m fl) genom vilka gäster och deltagare får stöd att tänka tillsammans i smakliga former.

TänkBar Inside
Organisationer kan abonnera på att ha TänkBarer integrerade i sina egna miljöer och därmed öka sina chanser att utvinna hjärnkraften och den samlade tankeförmågan bortom traditionella möten, mail, mallar och mätningar. TänkBar ger då stöd i både spontana träffar och olika planerade möten/ workshops/event/utbildningar, men kan också användas som projektrum, designstudios och noder för olika typer av digital kommunikation som t ex Webb-TV, Pod och telepresens.

Vill du veta mer om TänkBar?

1 + 0 = ?