Tankeledarskap kräver tankeförmåga

tankeledarskap

Här hittar du en intressant artikel om något som på svenska skulle kunna kallas “tankeledarskap”. 

Denna typ av ledarskap syftar på organisationers förmåga att vara ledande i kunskapandet, bortom befintliga referensramar och referenspunkter, och därmed kunna bryta ny mark på ett vägvinnande sätt.

Vi på Ming tolkar det som att dessa organisationer har en större förmåga att utvinna sin samlade “hjärnkraft” och sedan kunna omsätta kraften till en ständigt högre “tankeförmåga”.

För att kunna uppnå en tankeledande position så behöver man vara duktig på att förstärka sin tankeförmåga.
Detta är vi övertygande om är en av nyckelkompet
enserna, och därmed viktigt att ha med i sin strategi, för alla organisationer framöver.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *